родной язык и родная литература

9кл Тыва дыл-Лексика.Морфология.Фонетика.ар194-227 дурумнер номчуур.Мергежилгелер 135,142,155,171,182,241,264 кылыр. Чогаал-С.Сарыг-оол-«Белек» тоожу номчуур.ар217, О.Саган-оол «Арат чоннун мурнундан» ар259 номчуур.